เครื่องมือแพทย์ เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Blood Analyzer
แสดงสินค้าทั้งหมด 206 รายการ
ระบบเสียงประกาศและออดโรงงาน รุ่น TI-260MX รุ่น : TI-260MX
ระบบเสียงประกาศและออดโรงงาน รุ่น TI-260MX

Rating :
ระบบเสียงประกาศและออดโรงงาน รุ่น TI-260L รุ่น : TI-260L
ระบบเสียงประกาศและออดโรงงาน รุ่น TI-260L

Rating :
ระบบเสียงประกาศและออดโรงงาน รุ่น TI-260LX รุ่น : TI-260LX
ระบบเสียงประกาศและออดโรงงาน รุ่น TI-260LX

Rating :
ลำโพงฮอร์น 50 วัตต์ เต็มที่ 70 วัตต์ รุ่น : SH-100
ลำโพงฮอร์น 50 วัตต์ เต็มที่ 70 วัตต์

Rating :
ลำโพงฮอร์น 80 วัตต์ เต็มที่ 120 วัตต์ รุ่น : SHL-120
ลำโพงฮอร์น 80 วัตต์ เต็มที่ 120 วัตต์

Rating :
ลำโพงฮอร์น 120 วัตต์ เต็มที่ 150 วัตต์ รุ่น : SHL-150
ลำโพงฮอร์น 120 วัตต์ เต็มที่ 150 วัตต์

Rating :
ระบบเสียงประกาศและออดโรงงาน รุ่น TI-260SS รุ่น : TI-260SS
ระบบเสียงประกาศและออดโรงงาน รุ่น TI-260SS

Rating :
ลำโพงฮอร์น 60 วัตต์ เต็มที่ 100 วัตต์ รุ่น : THL-100
ลำโพงฮอร์น 60 วัตต์ เต็มที่ 100 วัตต์

Rating :
ลำโพงฮอร์น 120 วัตต์ เต็มที่ 150 วัตต์ รุ่น : TL-150
ลำโพงฮอร์น 120 วัตต์ เต็มที่ 150 วัตต์

Rating :
ลำโพงฮอร์น 150 วัตต์ เต็มที่ 200 วัตต์ รุ่น : T-200
ลำโพงฮอร์น 150 วัตต์ เต็มที่ 200 วัตต์

Rating :
ปากฮอร์น 4 ไส้ 4 เดือย ขนาด 20 นิ้ว รุ่น : PSH-4x4
ปากฮอร์น 4 ไส้ 4 เดือย ขนาด 20 นิ้ว

Rating :
ปากฮอร์น 4 ไส้ 1 เดือย ขนาด 20 นิ้ว รุ่น : PSH-4x1
ปากฮอร์น 4 ไส้ 1 เดือย ขนาด 20 นิ้ว

Rating :
 
       

  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2552 โดยบริษัท ไอดร้า อิเลคทรอนิคส์ จำกัด © Copyright 2009 by IDRA ELECTRONICS Company Limited.
All rights reserved. IDRA-TH.COM™ Powered by Louis Pad.

Counter and web stats