เครื่องมือแพทย์ เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Blood Analyzer
กล้องวงจรปิด 92 รายการ
กล้องอินฟราเรด ระยะ 30 เมตร รุ่น : AVE-319A AVE-319B
กล้องอินฟราเรด ระยะ 30 เมตร

Rating :
กล้องอินฟราเรด รุ่น : TV-860
กล้องอินฟราเรด

Rating :
กล้องอินฟราเรด รุ่น : TV-QQ69
กล้องอินฟราเรด

Rating :
กล้องซูม รุ่น : Digital Zoom 220x
กล้องซูม

Rating :
ชุดแปลงสัญญาณ รุ่น : Decode
ชุดแปลงสัญญาณ

Rating :
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 4 ช่อง รุ่น : SF-004
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 4 ช่อง

Rating :
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 4 ช่อง รุ่น : AVC-760
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 4 ช่อง

Rating :
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 4 ช่อง รุ่น : AVC-761
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 4 ช่อง

Rating :
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 4 ช่อง รุ่น : AVC-782
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 4 ช่อง

Rating :
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 8 ช่อง รุ่น : AVC-785
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 8 ช่อง

Rating :
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 8 ช่อง รุ่น : AVC-785D
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 8 ช่อง

Rating :
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 16 ช่อง รุ่น : AVC-787
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 16 ช่อง

Rating :
 
       

  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2552 โดยบริษัท ไอดร้า อิเลคทรอนิคส์ จำกัด © Copyright 2009 by IDRA ELECTRONICS Company Limited.
All rights reserved. IDRA-TH.COM™ Powered by Louis Pad.

Counter and web stats