เครื่องมือแพทย์ เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Blood Analyzer
กล้องวงจรปิด 92 รายการ
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 16 ช่อง รุ่น : AVC-787D
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 16 ช่อง

Rating :
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 8 ช่อง รุ่น : AVD-715D
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 8 ช่อง

Rating :
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 16 ช่อง รุ่น : AVD-717D
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 16 ช่อง

Rating :
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 16 ช่อง รุ่น : DG-1648
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 16 ช่อง

Rating :
ตัวแบ่งภาพ 4 ช่อง (สี) รุ่น : TV-704
ตัวแบ่งภาพ 4 ช่อง (สี)

Rating :
ตัวแบ่งภาพ 8 ช่อง (สี) รุ่น : TV-708
ตัวแบ่งภาพ 8 ช่อง (สี)

Rating :
มอเตอร์ส่าย ขึ้น-ลง ภายนอก รุ่น : PIH-303
มอเตอร์ส่าย ขึ้น-ลง ภายนอก

Rating :
มอเตอร์ส่าย ซ้าย-ขวา ภายใน รุ่น : 306
มอเตอร์ส่าย ซ้าย-ขวา ภายใน

Rating :
มอเตอร์ส่าย ขึ้น-ลง ภายใน รุ่น : V-3939
มอเตอร์ส่าย ขึ้น-ลง ภายใน

Rating :
มอเตอร์ส่าย ซ้าย-ขวา ภายใน รุ่น : 306S
มอเตอร์ส่าย ซ้าย-ขวา ภายใน

Rating :
มอเตอร์ส่าย ขึ้น-ลง ภายใน รุ่น : GS-303
มอเตอร์ส่าย ขึ้น-ลง ภายใน

Rating :
มอเตอร์ส่าย ซ้าย-ขวา ภายใน รุ่น : DG-306
มอเตอร์ส่าย ซ้าย-ขวา ภายใน

Rating :
 
       

  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2552 โดยบริษัท ไอดร้า อิเลคทรอนิคส์ จำกัด © Copyright 2009 by IDRA ELECTRONICS Company Limited.
All rights reserved. IDRA-TH.COM™ Powered by Louis Pad.

Counter and web stats