เครื่องมือแพทย์ เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Blood Analyzer
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล (Stand Alone) 11 รายการ
Page : 1
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 4 ช่อง รุ่น : SF-004
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 4 ช่อง

Rating :
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 4 ช่อง รุ่น : AVC-760
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 4 ช่อง

Rating :
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 4 ช่อง รุ่น : AVC-761
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 4 ช่อง

Rating :
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 4 ช่อง รุ่น : AVC-782
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 4 ช่อง

Rating :
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 8 ช่อง รุ่น : AVC-785
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 8 ช่อง

Rating :
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 8 ช่อง รุ่น : AVC-785D
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 8 ช่อง

Rating :
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 16 ช่อง รุ่น : AVC-787
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 16 ช่อง

Rating :
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 16 ช่อง รุ่น : AVC-787D
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 16 ช่อง

Rating :
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 8 ช่อง รุ่น : AVD-715D
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 8 ช่อง

Rating :
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 16 ช่อง รุ่น : AVD-717D
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 16 ช่อง

Rating :
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 16 ช่อง รุ่น : DG-1648
เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล 16 ช่อง

Rating :
Page : 1
 
       

  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2552 โดยบริษัท ไอดร้า อิเลคทรอนิคส์ จำกัด © Copyright 2009 by IDRA ELECTRONICS Company Limited.
All rights reserved. IDRA-TH.COM™ Powered by Louis Pad.

Counter and web stats