เครื่องมือแพทย์ เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Blood Analyzer
Public Address System 69 รายการ
ออดอัตโนมัติ , โปรเเกรมออดอัตโนมัติ ,ตั้งเวลาออดโรงงาน/โรงเรียน รุ่น : TI-260D
ออดอัตโนมัติ , โปรเเกรมออดอัตโนมัติ ,ตั้งเวลาออดโรงงาน/โรงเรียน

Rating :
ตั้งเวลาออดโรงงาน/โรงเรียน รุ่น : TI-260B
ตั้งเวลาออดโรงงาน/โรงเรียน

Rating :
ตั้งเวลาออดโรงงาน/โรงเรียน รุ่น : TI-260D
ตั้งเวลาออดโรงงาน/โรงเรียน

Rating :
ตั้งเวลาออดโรงงาน/โรงเรียน รุ่น : TI-260E
ตั้งเวลาออดโรงงาน/โรงเรียน

Rating :
ตั้งเวลาออดโรงงาน/โรงเรียน รุ่น : TI-260F
ตั้งเวลาออดโรงงาน/โรงเรียน

Rating :
ตั้งเวลาออดโรงงาน/โรงเรียน รุ่น : TI-260B
ตั้งเวลาออดโรงงาน/โรงเรียน

Rating :
ตั้งเวลาออดโรงงาน/โรงเรียน รุ่น : TI-260G
ตั้งเวลาออดโรงงาน/โรงเรียน

Rating :
ตั้งเวลาออดโรงงาน/โรงเรียน รุ่น : TI-260I
ตั้งเวลาออดโรงงาน/โรงเรียน

Rating :
ระบบเสียงประกาศ และออดอัตโนมัติ รุ่น : TI-260SX
ระบบเสียงประกาศ และออดอัตโนมัติ

Rating :
ระบบเสียงประกาศและออดโรงงาน รุ่น TI-260S รุ่น : TI-260S
ระบบเสียงประกาศและออดโรงงาน รุ่น TI-260S

Rating :
ระบบเสียงประกาศและออดโรงงาน รุ่น TI-260M รุ่น : TI-260M
ระบบเสียงประกาศและออดโรงงาน รุ่น TI-260M

Rating :
ระบบเสียงประกาศและออดโรงงาน รุ่น TI-260MX รุ่น : TI-260MX
ระบบเสียงประกาศและออดโรงงาน รุ่น TI-260MX

Rating :
 
       

  สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2552 โดยบริษัท ไอดร้า อิเลคทรอนิคส์ จำกัด © Copyright 2009 by IDRA ELECTRONICS Company Limited.
All rights reserved. IDRA-TH.COM™ Powered by Louis Pad.

Counter and web stats