เครื่องมือแพทย์ เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ Blood Analyzer
แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก (Member's Register Form)
เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

 • สมาชิกต้องไม่สร้างความเสื่อมเสีย และลบลู่สถานบัน ชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย์
 • บริษัทฯ มีสิทธิในการ ยกเลิก การเป็นสมาชิกของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สมาชิกมีสิทธิดาวน์โหลดข้อมูลของบริษัทฯ ได้

  หากต้องการข้อมูลจากทางบริษัทฯ กรุณาโทรสอบถามอีกครั้ง
 • ! กรุณากรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย ให้ครบ
  ข้อมูลสำหรับล็อคอิน (Login)
  User Name :
    ! ตัวเลข 0-9, หรือ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
  Password :
  ! ตัวเลข 0-9, หรือ ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
  Re-Password :
  Email Adress :
  ! ตัวอย่าง emailname@gmail.com
  ข้อมูลประวัติส่วนตัว (Personal Data)
  ชื่อ :
  นามสกุล :
  ที่อยู่บริษัท :
  โทรศัพท์ติดต่อ :
  รหัสป้องกัน
  พิมพ์อักษร :
  ! ในรูปภาพมีตัวเลข และตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งหมด 5 ตัว
    ข้าพเจ้าได้อ่าน และยอมรับเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ (คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับเงื่อนไข)
   
   
         

    สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2552 โดยบริษัท ไอดร้า อิเลคทรอนิคส์ จำกัด © Copyright 2009 by IDRA ELECTRONICS Company Limited.
  All rights reserved. IDRA-TH.COM™ Powered by Louis Pad.

  Counter and web stats